دفتر مرکزی: تهران، چهارراه جهان کودک، به سمت آفریقای شمالی، جنب بانک اقتصاد نوین، برج امیر پرویز، پلاک ٧٢، طبقه دهم، واحد ١٠٥
تلفن: ٨٨٨٧٨٤٢٠ - ٨٨٨٧٨٤٢١ - ٨٨٧٩١٤٠٦